Menu Navigasi

SMA N 1 Ajibarang

Mengenal Adiwiyata

TATA TERTIB ADIWIYATA

Tata Tertib dalam Menjaga Lingkungan

 • Setiap warga sekolah diwajibkan menjaga dan merawat tanaman yang ada di lingkungan sekolah;
 • setiap warga sekolah diwajibkan peduli pada sampah dengan membuang sampah pada tempatnya;
 • setiap warga sekolah makan pada tempatnya (kantin/ruang makan) dan menjaga kebersihan; dan
 • setiap warga sekolah diwajibkan menjaga kebersihan sekolah serta lingkungan sekolah.

Tata Tertib dalam Upaya Efisiensi Penggunaan Air, Listrik, ATK dan Plastik

 • Setiap warga sekolah diwajibkan menghemat energi dengan cara memadamkan lampu ruangan, mematikan kipas angin dan/atau AC jika tidak diperlukan;
 • setiap warga sekolah diwajibkan menghemat penggunaan air dengan cara menggunakan air sesuai kebutuhan dan mematikan kran air jika tidak diperlukan;
 • setiap warga sekolah dianjurkan menghemat penggunaan alat tulis dan kertas dengan cara menggunakan alat tulis isi ulang dan kertas bekas; dan
 • setiap warga sekolah diwajibkan mengurangi pemakaian alat/bahan yang tidak dapat didaur ulang seperti plastik dan styrofoam.

Tata Tertib Kamar Mandi/Toilet

 • Gunakan air seperlunya;
 • gunakan sabun cair secukupnya;
 • matikan kran air sebelum keluar dari toilet;
 • padamkan lampu jika tidak digunakan;
 • membuang sampah di tempat yang disediakan;
 • bersihkan pembalut sebelum dibuang ke tempat sampah;
 • mengurangi penggunaan tissue yang berlebihan;
 • siram closet hingga bersih; dan
 • memastikan WC dalam keadaan bersih sebelum keluar kamar toilet.

Tata Tertib Kantin

 • Tidak menggunakan piring, gelas, dan sendok plastik sekali pakai;
 • membuang dan memilah sampah di tempat yang disediakan;
 • penyewa kantin bertanggungjawab menjaga kebersihan makanan dan kenyamanan di kantin; dan
 • tidak menjual rokok atau menyediakan tempat untuk merokok.t

Tata Tertib di Kelas

 • Tidak diperkenankan membuang sampah di laci meja;
 • memelihara dan menjaga alat-alat kebersihan kelas;
 • menata kursi dan meja agar terlihat rapi;
 • tidak mengotori kursi, meja, pintu, dan dinding kelas dengan pulpen, spidol, cat, atau tipe-x;
 • menjaga keindahan, kebersihan, kerapihan, dan kenyamanan kelas; dan
 • siswa yang melanggar aturan dikenai sanksi yang sesuai.